შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

2013 year - Projects approved for funding

Programs and Calls

Projects approved for funding

1

Basic research

94

2

Applied research

38

3

PhD scholarships

135

4

Infrastructure grants

20

5

Georgian Studies seasonal school

6

6

Georgia’s cultural and material heritage

6

7

President's grants for young scientists

68

9

Mobility grants for postdocs

63

10

Conference grants

31

11

Research skill development for secondary and high school students

16

12

Program for secondary and high school students - young inventors and researchers ‘Leonardo da Vinci’

4

13

Travel grants

216

14

Science & Technology Entrepreneurship Program (STEP) - Business Partnerhsip joint call

4