შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

2012 year - Projects approved for funding

Programs and Calls

Projects approved
for funding

1

Basic research

35

2

Applied research

24

3

Collaborative research projects (compatriots)

23

4

Collaborative research projects (compatriots) (calls announced in 2011, Projects selected for funding in 2012)

 10

5

Travel grants

151

6

PhD scholarships

3

7

Research skill development for secondary and high school students

12

8

Georgian Studies seasonal school

4

9

Conference grants

15

10

Program for secondary and high school students - young inventors and researchers ‘Leonardo da Vinci’

4

11

Mobility grants for postdocs

33

12

President's grants for young scientists

77

13

The Georgian Folklore for Juniors

1

14

SRNSF - Forschungszentrum Jülich joint program

5

15

SRNSF / CRDF/ Georgian Research and Development Foudnation (GRDF) Science & Technology Entrepreneurship Program (STEP) - Business Partnership joint call

3

16

Targeted Research and Development Initiatives Programme

11

17

SRNSF - National Center for Scientific Research (CNRS), International Scientific Cooperation Project (PICS)

3

18

SRNSF - National Resarch Council of Italy (CNR)

5