შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Partners

European Research Council

European Research Council

Electronic scientific database - ELSEVIER

Electronic scientific database - ELSEVIER

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

The Centre National de la Recherche Scientifique (National Center for Scientific Research)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო (CNR)

The National Research Council (CNR)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (STCU)

Science and Technology Center in Ukraine (STCU)

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი

Forschungszentrum Jülich

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

University of Oxford

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

საერთშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი (ISTC)

International Science and Technology Center (ISTC)

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო

Georgia's Innovation and Technology Agency

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

National Intellectual Property Center - Sakpatenti

eng_ESF-  ევროპის  სამეცნიერო ფონდი (ESF)

eng_ESF- ევროპის სამეცნიერო ფონდი (ESF)

eng_Europian Science Foundation (ESF)

eng_EURAXESS - Researchers in Motion - უნიკალური  პან ევროპული ინიციატივა, ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ორგანიზაცია

eng_EURAXESS - Researchers in Motion - უნიკალური პან ევროპული ინიციატივა, ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ორგანიზაცია

eng_EURAXESS - Researchers in Motion - unique Pan-European initiative

eng_Euroscience -  ევროპელ მკვლევართა არაკომერციული ასოციაცია - ხმა ევროპელი მეცნიერებისათვის

eng_Euroscience - ევროპელ მკვლევართა არაკომერციული ასოციაცია - ხმა ევროპელი მეცნიერებისათვის

eng_EuroScience, the non-profit grassroots association of researchers in Europe - Your Voice On Research in Europe

eng_DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

eng_DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური

eng_DAAD - გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური