შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2023 წლის კონკურსები

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants