შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Calls and Programmes

Supporting the high-quality research in Georgia

Supporting Georgian Studies Popularization

Science Popularization

Supporting development young scientists

Bilateral and Multilateral Cooperation

Science information and technology infrastructure development

RIM -  Competition to support the renewal of the material and technical base of independent research units of Higher Education Institutions

OSDP  - Program for  Promotion of ‘Open Science’ Development

 

Annual Taxes – Access to International Bases and Programmes

Supporting STI funding diversification