შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Target of the proposal: facilitating and motivating Georgian scientists to participate in international scientific events (conference, congress, forum, symposium, workshop), in order to strengthen integration of Georgian scientists into international scientific society network through informational exchange and sharing experience. The proposal aims to facilitate defining joint scientific interests and prospects of participation in joint international projects. Another target of the proposal is to facilitate creative and professional development of Georgian scientists.

Target group of the proposal: scientists, working in authorized higher education institutions, scientific research institutes, independent research centres, scientific institutes.

Coordinators: T. Skhirtladze, D. Chichua, V. Lomidze