შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

 The SRNSFG announces the 2024 Call Research Grants for Young Scientists

The SRNSFG announces the 2024 Call Research Grants for Young Scientists

SRNSFG announces 2024 Call for Fundamental Research State Grants

SRNSFG announces 2024 Call for Fundamental Research State Grants