შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Model Collaboration Agreements for University/Research Institution and Business for implementation of research projects and provision of other services

The present Model Collaboration Agreements are to support collaboration between universities/research institutions and companies implementing joint research projects or providing other services, ensure fair and transparent terms for collaboration between parties and facilitate efficient execution of the duties and obligations assigned to the parties.

see document pdf

see document word