შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

თანამშრომლობის ხელშეკრულებების ნიმუშები, ქართულ და ინგლისურ ენებზე

 

თანამშრომლობის ხელშეკრულებების ნიმუშებირომელიც შემუშავებულია უნივერსიტეტის/კვლევითი ინსტიტუტისა და ბიზნესისთვის კვლევითი პროექტების და სხვა მომსახურების განსახორციელებლად

ზემოაღნიშნული ხელშეკრულებების ნიმუშები მომზადებულია ევროკავშირის თვინინგის პროექტის "ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორისფარგლებში და შეთანხმებულია შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთანთანამშრომლობის ხელშეკრულებების ნიმუშების მომზადებისას ასევე გათვალისწინებულ იქნა, უნივერსიტეტების, საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენელთა შენიშვნები და მოსაზრებები.  

 

ქართული/ინგლისური pdf

ქართული/ინგლისური word