შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2023 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2023 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2022 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2022 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2021 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2021 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2020 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2020 წლის ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2019 წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის II კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის II კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის I კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის I კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის IV კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის IV კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის წლიური ანგარიში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის III კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის III კვარტლის საინფორმაციო ბიულეტენი

ფონდის 2017 წლის ბროშურა

ფონდის 2017 წლის ბროშურა