შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 გენერალური დირექტორის 2024  წლის 5 აპრილის N 31 ბრძანებაში ცვლილება

გენერალური დირექტორის 2024  წლის 5 აპრილის N 31 ბრძანებაში ცვლილება

2024 წლის ფიზიკის  54-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2024 წლის ფიზიკის 54-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2024 წლის ბიოლოგიის 35-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის ბიოლოგიის 35-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ფონდის გენერალური დირექტორის 2024  წლის 30 აპრილის  №57 ბრძანებაში ცვლილება

ფონდის გენერალური დირექტორის 2024  წლის 30 აპრილის  №57 ბრძანებაში ცვლილება

2024 წლის მათემატიკის IMO 65-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის მათემატიკის IMO 65-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის ქიმიის 56-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

2024 წლის ქიმიის 56-ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადისათვის ნაკრები გუნდის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის საბოლოო შედეგები

ბიოლოგიის 35- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ბიოლოგიის 35- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

მათემატიკის 65- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

მათემატიკის 65- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

2024 წლის ფიზიკისა და ქიმიის  საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების შესარჩევ ტურში მონაწილე მოსწავლეთა საყურადღებოდ !

2024 წლის ფიზიკისა და ქიმიის საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადების შესარჩევ ტურში მონაწილე მოსწავლეთა საყურადღებოდ !

2024 წლის ქიმიის ICHO 56 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის ქიმიის ICHO 56 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის ფიზიკის 54 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

2024 წლის ფიზიკის 54 -ე საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადებისათვის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის პირველადი შედეგები

ქიმიის 56- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა

ქიმიის 56- ე საერთაშორისო ოლიმპიადისთვის შესარჩევი ტურები გაიმართა