შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

საქართველოში სამეცნიერო პრიორიტეტების დადგენა და განსაზღვრა

იხილეთ დოკუმენტი : ქართული/ინგლისური

 

საერთაშორისო ჰიბრიდული კონფერენცია : „მეცნიერება-მრეწველობის თანამშრომლობის ხელშეწყობა კვლევისა და ინოვაციის ერთობლივი პრიორიტეტებით“ იხილეთ დღის წესრიგი : ქართული /ინგლისური

პრეზენტაცია 1 : პარტნიორის მოძიების ონლაინ პლატფორმა - მეცნიერებისა - ბიზნეს კავშირების ხელშეწყობა

პრეზენტაცია 2 : Identification and setting of scientific priorities in Georgia

პრეზენტაცია 3 : Identification and setting of scientific priorities in Georgia

 

საქართველოში მეცნიერებასა და ბიზნეს შორის თანამშრომლობისთვის მნიშვნელოვანი სამეცნიერო პრიორიტეტების გამოვლენა და დადგენა შეხვედრის ანგარიში

Identification and setting of scientific priorities important for science and business collaboration in Georgia - MEETING REPORT