შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

               კომისიის წევრი  ინსტიტუცია
1 ვასილ გიორგაძე საქპატენტი -   ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი 
2 მერაბ ლაბაძე ინოვაციური განათლების ფონდი 
3 ელიზბარ ელიზბარაშვილი საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
4 ზვიად სულაბერიძე თავისუფალი  უნივერსიტეტი
5 მარიამ ახალკაცი ფიზიკა-მათემატიკის  დოქტორი
6 ნანა დიხამინჯია  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
7 ნიკა ალავიძე ევროპული ალუმნის სტუდენტური საზოგადოების წარმომადგენელი 
8 სალომე ხაჩიაური  ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო
9 ლევან ბუთხუზი  მეცნიერების, გარემოს დაცვის, განათლების, განვითარების ფონდი 
10 ზაზა აბზიანიძე რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
11 გიორგი ჭეიშვილი თსუ ჯავახიშვილის სახ.  ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი
12 თამარ ბელაშვილი გიორგი ჩუბინაშვილის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის  კვლევითი ცენტრი;
13 ბელა წიფურია  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
14 ზურაბ პაპასქირი  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
15 თეიმურაზ გვანცელაძე  სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
16 ზაალ აბაშიძე  კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
17  გიორგი კალანდია  საქართველოს ხელოვნების სასახლე
18 ნინო წერეთელი  ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
19 ნოდარ ფოფორაძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
20 რიმა ბერიაშვილი  ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
21 ქეთევან ნანობაშვილი  საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 
22 ნინო მაჩურიშვილი  კავკასიის უნივერსიტეტი 
23 ზურაბ ჯავახიშვილი  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
24 თეა გოდოლაძე  ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
25 კახა ქოიავა  ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი