შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მოგესალმებით,

სსიპ შოთა რუსთაველის საქათველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ადმინისტრირებას გაუწევს მე-4 ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიადის ჩატარებას ინფორმატიკაში EJOI 2020. ღონისძიება ჩატარდება საქართველოში, კერძოდ თბილისში. ოლიმპიადის დაწყება იგეგმება სექტემბრის დასაწყისში და გასტანს 7 დღე.

ამ ეტაპზე, ფონდი ახორციელებს დაგეგმილ ღონისძიებებთან და აქტივობებთან დაკავშირებულ ხარჯების ბაზრის კვლევას, ოლიმპიადის ბიუჯეტის დადგენის მიზნით. მოგვიანებით კი ფონდი გამოაცხადებს ელექტრონულ ტენდერს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებ გვერდის მეშვეობით (http://procurement.gov.ge/).

EJOI 2020 ტექნიკური დავალება

შევსების ინსტრუქცია

ელ.ფოსტა: khoperia@rustaveli.org.ge