შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მეცნიერება-ბიზნესის თანამშრომლობის და საქართველოს პოპულარიზაციისთვის განკუთვნილი ვიდეოები

 

საქართველო არის შესანიშნავი სივრცე ინოვაციებისა და მეცნიერებისა და ბიზნეს თანამშრომლობისთვის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური პროგრესისთვის და ვიდეო არის საქართველოს, როგორც შემოქმედების და შთაგონების ქვეყნის შესახებ. ვიდეო ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag

or https://www.facebook.com/100064967495500/videos/2830497877253007

 

ვიდეოს მოკლე ვერსიები, რომელშიც წარმოდგენილი არიან მონაწილეები ცალ-ცალკე ხელმისაწვდომია შემდეგ ბმულზე:

ნინა ჭანიშვილი, კვლევისა და განვითარების დეპარტამენტის უფროსი, გიორგის ელიავას ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი  https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag

https://www.facebook.com/100064967495500/videos/364176258882473

 

 

თეა ქოიავა, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag

https://www.facebook.com/100064967495500/videos/3107836106201669

 

რატი ღოლიჯაშვილი, ბიოქიმფარმის მენეჯერი https://www.youtube.com/watch?v=lUNY62W73ag

https://www.facebook.com/100064967495500/videos/152894073414443

 

გიორგი იაშვილი, სამეცნიერო კიბერუსაფრთოხების ასოციაციის ტექნიკური დირექტორი

ქეთი გრძელიძე, სამეცნიერო კიბერუსაფრთოხების ასოციაციის წევრი, მკვლევარი https://www.youtube.com/watch?v=XfD9iv3LPTQ

https://fb.watch/bC4zWxM7aR/

 

საქართველო შესანიშნავი ადგილია საერთაშორისო ინტერდისციპლინარული კვლევის განვითარებისთვის. მეცნიერებისა და ბიზნესის თანამშრომლობა ხელს უწყობს ინოვაციების გაძლიერებას სოფლის მეურნეობაში

იხილეთ ბმული : https://www.youtube.com/watch?v=PXXnjtPnSGA

 https://fb.watch/ePItWeSGKR/

საქართველოში ევროკავშირის საჯარო სამსახურების დაძმობილების პროექტის „ინტერსექტორული თანამშრომლობის შესაძლებლობების მხარდაჭერა კვლევასა და ინდუსტრიას შორის‘‘ (TWINNING) დასკვნითი ღონისძიება – „ახალი დასაწყისი მეცნიერებასა და ბიზნესს შორის ინტერსექტორული  თანამშრომლობის შესაძლებლობებისთვის“ 

ჩანაწერი იხილეთ ბმულზე: https://www.youtube.com/watch?v=uPEnhEncfjo&t=8s