შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

1

აბაშიძე ზვიადი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2

აბესაძე იოსებ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

3

აბესაძე რამაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

4

აბზიანიძე ელენე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

5

აბიათარი ივანე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

6

აბრამიშვილი ლალი

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

7

ალავიძე ნიკა

ევროპული ალუმნის სტუდენტური საზოგადოების წარმომადგენელი საქართველოში

8

ამირხანაშვილი ივანე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

9

არევაძე დავით

კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი

10

არჩვაძე ქეთევან

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

11

ასათიანი რევაზ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

12

ახალკაცი მარიამ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

13

ბაკურაძე მალხაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

14

ბასიშვილი თამარ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

15

ბაქრაძე ელინა

გარემოს ეროვნული საგენტო

16

ბაცაცაშვილი ქეთევანი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

17

ბერიაშვილი რიმა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

18

ბესელია გელა

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

19

ბიბილაშვილი ამირან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

20

ბოგველაშვილი ზურაბ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

21

ბოლაშვილი ნანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

22

ბონდირევი იგორ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

23

ბრაგვაძე ზურაბ

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი;

კავკასიის უნივერსიტეტი

24

ბურდულაძე იოსებ

კლინიკური მედიცინის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (აკადემიკოს ფრიდონ თოდუას სამედიცინო ცენტრი)

25

ბურდული ირაკლი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

26

გაბადაძე სოფიო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

27

გაბრიჩიძე მაია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

28

გაგნიძე ცისანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

29

გაგოშიძე შალვა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

30

გაგუა ნათია

დავით ტვილდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი

31

გაიდამაშვილი მარიამ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

32

გაიოზიშვილი მაია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

33

გიორგაძე ვასილ

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - „საქპატენტი“

34

გობრონიძე ვალერიან

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

35

გოგიჩაშვილი ნანა

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

36

გოლეთიანი ცეზარი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

37

გოგოლაძე თამაზ

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

38

გოგოხია თეიმურაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

39

გოდოლაძე თეა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

40

გოთოშია სერგო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

41

გონგაძე მერაბ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

42

გორგაძე ოლეგ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

43

გრიგოლია რევაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

44

გუბელიძე ზურაბ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

45

გუჩმანიძე არჩილ

ასოციაცია ,,ფლორა და ფაუნა“

46

დავითაია თინათინ

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

47

დავითაშვილი ელენე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

48

დათუკიშვილი ნელი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

49

დგებუაძე გურამ

სოხუმის ილია ვეკუას სახელობის ფიზიკა-ტექნიკის ინსტიტუტი

50

დევიძე ალექსანდრე

საქართველოს უნივერსიტეტი

51

დვალიშვილი ვიტალი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

52

დორეული ნანული

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

53

დუნდუა ბესიკ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

54

ევისონი ჯილიან

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

55

ელბაქიძე თინათინი

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

56

ელიზბარაშვილი ელიზბარ

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

57

ელისაშვილი ვლადიმერ

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

58

ვარაზი თამარ

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

59

ვაშაკიძე გიორგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

60

ვაჩეიშვილი ნიკოლოზი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

61

ზაალიშვილი გიორგი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

62

ზარნაძე ირინე

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

63

ზურაბიშვილი თამარი

მიგრაციის პოლიტიკის განვითარების საერთაშორისო ცენტრი (ICMPD)

64

თავაძე გიორგი

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

65

თავზარაშვილი კახაბერ

საქართველოს უნივერსიტეტი

66

თარხნიშვილი დავითი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

67

თედიაშვილი მარინე

გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

68

თედორაძე რუსუდან

მასწავლებელის სახლი

69

თევდორაძე ეკატერინე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

70

თუშაბრამიშვილი  ნიკოლოზ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

71

იავიჩი მაქსიმი

საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტი

72

იავიჩი პავლე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

73

იმნაიშვილი ლევან

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

74

ინასარიძე ნიკოლოზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

75

კაკულია დავით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

76

კამკამიძე გიორგი

სამედიცინო ლაბორატორია "ნეოლაბი"

77

კერესელიძე დავით

ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტი;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

78

კვარაცხელია ეკა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

79

კვარაცხელია ნიკო

გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი

80

კვირკვაია მურთაზი

გრიგოლ რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტი

81

კიკუტაძე ვასილი

გრიგოლ რობაქიძის  სახელობის უნივერსიტეტი

82

კლდიაშვილი დარეჯან

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

83

კოვზირიძე ზვიად

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

84

კორსანტია ბორის

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

85

კოტეტიშვილი ქეთევან

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

86

კოშორიძე ნანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

87

კუპატაძე ნინო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

88

კურცხალია ვახტანგ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

89

კუტალაძე ნატო

გარემოს ეროვნული სააგენტო

90

ლაბაძე მერაბ

ინოვაციური განათლების ფონდი

91

ლანჩავა ომარ

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

92

ლეკაშვილი ოლიკო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

93

ლომთაძე ომარ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

94

ლომინაძე გიორგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

95

ლორთქიფანიძე მანანა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

96

ლორთქიფანიძე მერაბ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

97

მაკფარლეინი ნილ

ოქსფორდის უნივერსიტეტი

98

მარგიანი ნიკოლოზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

99

მარსაგიშვილი თამაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

100

მაღრაძე მურთაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

101

მაცაბერიძე მალხაზი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

102

მაძღარაშვილი გიორგი

საქართველოს მეფუტკრეობის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი

103

მაჭარაშვილი ნანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

104

მედოიძე თამაზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

105

მემანიშვილი მაგდა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

106

მესტვირიშვილი მაია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

107

მეტრეველი ზაზა

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

108

მეტრეველი ფირუზ (საბა)

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

109

მითაგვარია ნოდარ

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

110

მიქელაძე დავით

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

111

მურღულია გრიგოლ

24-ე საჯარო სკოლა

112

მურღულია თეიმურაზი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

113

მურცხვალაძე მარინე

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

114

მუხიგული ქეთევანი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

115

ნადარეიშვილი დავითი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

116

ნადარეიშვილი თეიმურაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

117

ოკუჯავა ნათელა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

118

პაპიაშვილი პაპუნა

საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტო

119

პაპუაშვილი შალვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

120

ჟორჟოლიანი ლიანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

121

რუხაძე მაია

გარემოს დაცვის ეკოცენტრი

122

სადრაძე ნინო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

123

სესკურია ოლღა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

124

სვანიძე მანანა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

125

სირბილაძე გია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

126

სიხარულიძე დავით

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

127

სიხარულიძე შალვა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

128

სოკოლოვსკი ირაკლი

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

129

სოხაძე ზაზა

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

130

სულაბერიძე ზვიად 

თავისუფალი უნივერსიტეტი

131

სულაძე სულხან

საქართველოს მაცივარაგენტების შეგროვებისა და რეციკლირების ცენტრი

132

სუპატაშვილი თამარ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

133

ტაბატაძე ვასილი

სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

134

ტაბატაძე ლეილა

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

135

ტეტუნაშვილი შაქრო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

136

ტიელიძე ლევან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

137

ტივიშვილი თამაზ

მეფუტკრეობის ინსტიტუტი

138

ტუღუში დავით

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

139

ურიდია რუსუდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

140

ფეიქრიშვილი აკაკი

გრიგოლ წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი

141

ფირცხალავა ეკატერინე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

142

ფირცხალავა ნინო

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

143

ფიფია ია

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

144

ქადეიშვილი თორნიკე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

145

ქავთარაძე ელგუჯა

სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

146

ქარაია კლარა (ინგა)

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

147

ქარსელაძე რუსუდან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

148

ქაცარავა რამაზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

149

ქუთელია ელგუჯა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

150

ქუჩუკაშვილი ზურაბ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

151

ღამბაშიძე გიორგი

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

152

ღვამიჩავა რემა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

153

ყარალაშვილი თამაზ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

154

შავლაყაძე ნუგზარი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

155

შამათავა ირმა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

156

შანშიაშვილი ანა

ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი

157

შარაშენიძე თორნიკე

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

158

შოშიაშვილი ლევან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

159

შუკაკიძე ბერიკა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

160

ჩიკვაიძე იოსები

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

161

ჩიტაშვილი მარინე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

162

ჩიქვინიძე ბესიკ

საქართველოს უნივერსიტეტი

163

ჩხეიძე ქეთევანი

CRCC

164

ჩხიკვაძე ნესტან

კორნელი კეკელიძის სახელობის საქართველოს ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

165

ცომაია აკაკი

კავკასიის უნივერსიტეტი

166

ცოფურიშვილი თამარ

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

167

ძაგანია მაია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

168

ძოწენიძე ზურაბ

საქართველოს მეცნიერთა პოტენციალის პრაქტიკული რეალიზაციის ასოცოაცია "ჯორჯია–ევროსაიანსი"

169

წერეთელი მიხეილ

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

170

წიქარიშვილი ლელა

სკოლა „ოლიმპი“;

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

171

წულუკიძე ნათია

აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია

172

წურწუმია გიგლა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

173

წურწუმია ოლღა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

174

ჭარაია ვახტანგი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

175

ჭელიძე თამარ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

176

ჭელიძე კახა

თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი

177

ჭიკაძე ნინო

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

178

ჭინჭარაული თინათინი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

179

ჭიღვარია ნათია

საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი

180

ჭრელაშვილი აბრამ

"ეთელთა"

181

ხარშილაძე ოლეგ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

182

ხიდეშელი ზურაბ

სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი

183

ხიშტოვანი გიორგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

184

ხმალაძე ემზარი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

185

ხომერიკი ლელა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

186

ხომერიკი რამაზი

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

187

ხურციძე ეკა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

188

ხუციშვილი ქეთევან

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

189

ჯავახიშვილი მანანა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

190

ჯალაბაძე ნიკოლოზ

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

191

ჯანაშვილი ლელა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

192

ჯაფარიძე გიორგი

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

193

ჯგერენაია ემზარ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

194

ჰერციგი ედმუნდ

ოქსფორდის უნივერსიტეტი