შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2013 წლის გამარჯვებული პროექტები

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

94

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

38

3

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

135

4

სამეცნიერო-კვლევითი აპარატურის საგრანტო კონკურსი

20

5

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლების გრანტები

6

6

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

6

7

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

68

9

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

63

10

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

31

11

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

16

12

მოსწავლე-გამომგონებელთა კონკურსი - ”ლეონარდო და ვინჩი”

4

13

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

216

14

მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამა (STEP) - იდეიდან ბაზრისკენ

4