შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2011 წლის გამარჯვებული პროექტები

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

5

2

ელექტრონული სამეცნიერო ჟურნალი

2

3

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა

2

4

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

28

5

ქართული ეროვნული სამოსი

1

6

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

9

7

ვაჟა-ფშაველას 150 წლისთავთან დაკავშირებით გამოცხადებული თემატური საკონფერენციო საგრანტო კონკურსი

1

8

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაური სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

87

9

”სასწავლო-შემეცნებითი კომპიუტერული პროგრამების შესაქმნელად” საგრანტო კონკურსი

1

10

"საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფის დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში - შემადგენლობაში ქართველ მეცნიერთა ჩართვა"

1

11

ერთობლივი საპილოტე კონკურსი

4