შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2015 წლის გამარჯვებული პროექტები

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული
პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

106

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

35

3

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტი

12

4

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევითი გრანტები

34

5

სამაგისტრო კვლევების გრანტები

47

6

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

87

7

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება 

18

8

სეზონური სკოლების გრანტები

11

9

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

94

10

საკონფერენციო გრანტები

9

11

საზღვარგარეთ ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

4

12

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

4

13

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი გრანტი

2

14

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

11

15

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს(CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

6

16

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა დოქტორანტებისთვის

4

17

ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის  ერთობლივი კვლევითი-საგანმანათლებლო პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

4

18

საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები (მათემატიკა,ფიზიკა, ქიმია, ბილოგია, ინფორმატიკა)

(5 ეროვნული საგნობრივი ნაკრები; 23 მოსწავლე)