შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ფოტოგამოფენა გაეროს ჟენევის ოფისში

ფოტოგამოფენა გაეროს ჟენევის ოფისში

 ჟან მონეს საინფორმაციო დღე

ჟან მონეს საინფორმაციო დღე

UI-Gleich - ის კონკურსი

UI-Gleich - ის კონკურსი

 კონფერენცია  მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა

კონფერენცია მიგრაცია, ენა და კულტურული მეხსიერების დინამიკა

ანონსი -  შოთა რუსთაველის საქართველოს  ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს:

ანონსი - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს:

ანონსი - გამოცხადდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი “Rustaveli – DAAD”  ...

ანონსი - გამოცხადდება შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი “Rustaveli – DAAD” ...

მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“

მე-3 საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა „აფხაზეთი: უძველესი დროიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)“

ანონსი - გამოცხადდება ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსი

ანონსი - გამოცხადდება ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსი

გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ფონდისთვის  „ხარისხის ინფრასტრუქტურა მწვანე ტრანსფორმაციისთვის“

გერმანიის მეტროლოგიის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს ფონდისთვის „ხარისხის ინფრასტრუქტურა მწვანე ტრანსფორმაციისთვის“

VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა  „ქართული ხელნაწერი“

VII საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა „ქართული ხელნაწერი“

UNESCO “მონაწილეობის პროგრამა” 2024-2025

UNESCO “მონაწილეობის პროგრამა” 2024-2025

საჯარო სამსახურში დასაქმებული რედაქტორებისათვის ტრენინგების შესახებ, ახალი სალიტერატურო ნორმების მიღების, მათი დანერგვისა და გამოყენების მიზნით

საჯარო სამსახურში დასაქმებული რედაქტორებისათვის ტრენინგების შესახებ, ახალი სალიტერატურო ნორმების მიღების, მათი დანერგვისა და გამოყენების მიზნით