შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

 

2019 წლის პროგრამები / კონკურსები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

 

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

 

3

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევით პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

 

4

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევით პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

 

5

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

3

6

ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

2

7

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

94

8

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

 

9

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

56

10

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსი

3

11

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

10

12

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

 

13

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსი

7

14

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

 

15

სამეცნიერო ჟურნალი (სახელმწიფო შესყიდვა)

 

16

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

25

17

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის (Forschungszentrum Jülich) ერთობლივი პროგრამა

 

18

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი