შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

2019 წლის პროგრამები / კონკურსები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

 67

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

4

3

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი - CARYS

 36

4

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევით პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

5

საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევით პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

6

ფონდისა და ოქსფორდის უნივერსიტეტის ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

3

7

ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

2

8

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

94

9

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები

38 

10

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

56

11

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსი

3

12

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

10

13

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

14

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად კონკურსი

7

15

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

24 

16

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის საგრანტო კონკურსი

25

17

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის (Forschungszentrum Jülich) ერთობლივი პროგრამა

 3

18

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს (CNR) ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

               5

19

მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი

11