შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2018 წლის კალენდარი, კონკურსების მარეგულირებელი სამართლებრივი დოკუმენტების განახლების გამო, ექვემდებარება ცვლილებებს. აღნიშნული დოკუმენტები მტკიცდება საქართველოს მთავრობისა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილებების საფუძველზე.

გთხოვთ, თვალყური ადევნოთ კალენდარში განხორციელებულ ცვლილებებს!

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროგრამებისა და კონკურსების აბრევიატურების განმარტება

კონკურსების აბრევიატურები

კონკურსების დასახელებები

FR

ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსი

AR

გამოყენებითი კვლევების საგრანტო კონკურსი

DI

უცხოელ თანამემამულეთა მონაწილეობით კვლევების საგრანტო კონკურსი

H2020 PG

ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები

UO GSP

უცხოეთში საქართველოს შესწავლის ცენტრებისა და პროგრამების ხელშეწყობის საგრანტო კონკურსი

HE

საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსი

Geo Conf

საკონფერენციო გრანტები საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში

YS

ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო კონკურსი

PhD F

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების საგრანტო კონკურსი

MR

სამაგისტრო კვლევებისსაგრანტო კონკურსი

NFA

„აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო - კვლევითი საგრანტო კონკურსი

DAAD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლითი სამსახურის საგრანტო კონკურსი

MG (CG/SS/TG)

მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები)

LEO

მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა პროგრამა „ლეონარდო და ვინჩი“

SCR

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით საგრანტო კონკურსი

AA

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

STCU

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრის საგრანტო კონკურსი

JUELICH MA 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა მაგისტრანტებისთვის

JUELICH PhD

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის პროგრამა დოქტორანტებისთვის

CNRS PICS

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრის და ეროვნული ფონდის ერთობლივი კონკურსი 

TUBITAK

თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო

CNR

იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს ეროვნული ფონდის ერთობლივი კონკურსი

PhD P Dev.

სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამების განვითარების საგრანტო კონკურსი