შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2014 წლის გამარჯვებული პროექტები

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

 1.

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

86

 2.

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

27

 3.

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით ერთობლივი კვლევებისათვის სახელმწიფო გრანტი

12

 4.

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

43

 5.

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

22

 7.

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

117

 8.

საზაფხულო სკოლები

8

9.

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლა

2

 10.

მოსწავლე-გამომგონებელთა კონკურსი - ”ლეონარდო და ვინჩი”

4

 11.

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტები

14

12.

„ქართული ელექტრონული ლექსიკონები“ - სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

4

13.

ქართველ მეცნიერთა მონაწილეობა პროგრამაში „საერთაშორისო კვლევითი ჯგუფი - დედამიწის შემსწავლელი მეცნიერებები სამხრეთ კავკასიაში“

1

14.

აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის საქართველოს სამეცნიერო ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის  პროგრამის კვლევითი გრანტების პროგრამა

2

15.

აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის საქართველოს სამეცნიერო ტექნოლოგიების განვითარების ფონდის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამის ფარგლებში ერთობლივი კონკურსი

18

16.

დამოუკიდებელი ექსპერტიზა და მდგრადი მენიერება საქართველოსათვის ფარგლებში პათოგენების კვლევისა და სწავლების ხელშეწყობის ცენტრის შექმნა

1

17.

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

9

18.

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრისა და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

3

19.

ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

5

20.

ფონდისა და იულიხის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის ერთობლივი საგანმანათლებლო-პროგრამა

3

21.

აშშ-ს სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის (CRDF -Global), შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის (სსგფ) მიერ გამოცხადებულ „ქართველი ქალებისათვის სამეცნიერო კვლევითი გრანტი

10

22.

საერთაშორისო სასწავლო ოლიმპიადები (მათემატიკა,ფიზიკა, ქიმია, ბილოგია, ინფორმატიკა)

5 ეროვნული საგნობრივი ნაკრები, 43 მოსწავლე