შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

აღნიშნული ფორმიდან შეტყობინება იგზავნება მისამართზე info@rustaveli.org.ge, რომელსაც მიიღებს ფონდის საზოგადოებასთან ურთერთობის სამსახური.