შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Contact

From this designated form, the message is sent to the address: info@rustaveli.org.ge, which will be received by the Public Relations office (PR) of the foundation.