შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and Forschungszentrum - Jülich announce “Joint Research and Education Programme for Master and  ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and Forschungszentrum - Jülich announce “Joint Research and Education Programme for Master and ...

SRNSFG announces the Call for Applied Research State grants 2018

SRNSFG announces the Call for Applied Research State grants 2018

Joint call for proposals by the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the Scientific and Technological Research Council of Turkey ...

Joint call for proposals by the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the Scientific and Technological Research Council of Turkey ...