შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

eng_2018 წლის კონკურსების საბოლოო შედეგები

Results Of The Call for MA Research Grants 2018

Results Of The Call for MA Research Grants 2018

Results of the Call for Basic Research State Grants 2018

Results of the Call for Basic Research State Grants 2018

Results of the joint call of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) and the Scientific and Technological Research Council of  ...

Results of the joint call of Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) and the Scientific and Technological Research Council of ...