შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

Women in science

Scientific paper of Georgian Technical University Professor Maka Jishkariani ,,Energy and Economic Indicators Influencing Circular Economy in Georgia’ ...

Scientific paper of Georgian Technical University Professor Maka Jishkariani ,,Energy and Economic Indicators Influencing Circular Economy in Georgia’ ...