შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
სტატია კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ ირმა ხაჩიძის შესახებ ჟურნალ „Connect Online“- ში

სტატია კავკასიის უნივერსიტეტის პროფესორ ირმა ხაჩიძის შესახებ ჟურნალ „Connect Online“- ში

რუსთაველის ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების  საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტების ინტერვიუ

რუსთაველის ფონდისა და „ფრანგული ინსტიტუტის“ ერთობლივი კველევითი სტაჟირების საგრანტო პროგრამის ფარგლებში გამარჯვებული პოსტ-დოქტორანტების ინტერვიუ