შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ლანა შატაკიშვილი - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ლანა შატაკიშვილი

ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატი, ასოცირებული პროფესორი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამა „ენერგეტიკა და ელექტროინჟინერიის“ სადისერტაციო საბჭოს წევრი.

 

განათლება:

1989-1995 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, ჰიდროსაინჟინრო ფაკულტეტი, წყალმომარაგება და წყალარინება, ინჟინერ-მშენებელი;

1995-1998 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მაგისტრატურა;

1998-2002 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასპირანტურა.

 

კვალიფიკაცია:

2002 წ ტექნიკის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი „ჰიდრავლიკსა და საინჟინრო ჰიდროლოგიაში“

გამოქვეყნებული აქვს 45 სამეცნიერო შრომა, მათ შორის 8 სახელმძღვანელო, 1 მონოგრაფია (ინგლისურ ენაზე) გამოქვეყნებული უცხოეთში.

 

სამუშაო გამოცდილება:

2015 წლიდან დღემდე ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის „ჰიდროენერგეტიკული დანადგაერის და მაგისტრალური სამილსადენო სისტემების დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2006-2015 წწ ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტის “თბო და ჰიდროენერგეტიკის“ დეპარტამენტის ასოცირებული პროფესორი;

2010-2011 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისა და USAID-ის ერთობლივი  „ ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების“ პროექტის ასოცირებული პროფესორი;

2004-2006 წწ ჰიდროსაიჟინრო ფაკულტეტის ”ჰიდრომანქანების ” კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

2002-2010 წწ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამთო-გეოლოგიური ფაკულტეტის „ნავთობგაზსადენებისა და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაციის“კათედრის ასოცირებული პროფესორი.

მიღებული ჯილდოები:

2003  ახალგაზრდა მეცნიერთა II ხარისხის საპრეზიდენტო სტიპენტიანტი.