შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

GMUS გრანტების მენეჯმენტის ერთიან სისტემაში მუშაობის დროს ხშირად დასმული შეკითხვები

 1. ტექნიკური კითხვები GMUS სისტემაში
 2. FR - ფუნდამენტური კვლევები
 3. AR - გამოყენებითი კვლევები; AR - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია; ხშირად დასმული კითხვები 
 4. DI - თანამემამულეთა კვლევები
 5. PhD F - დოქტორანტების გრანტები;  PHDF - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია
 6. PHD P Dev. 
 7. YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევები; YS - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 8. MR - მაგისტრანტთა კვლევები; საკონსულტაციო პრეზენტაცია; ხშირად დასმული კითხვები;
 9. MG-TG/CG/SS/ - მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობის საგრანტო კონკურსი (ინდივიდუალური სამოგზაურო, საკონფერენციო და სეზონური სკოლების გრანტები) ; MG-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 10. UO GSP - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებები - ოქსფორდის უნივერსიტეტის პროგრამა; UO GSP - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 11. GEO CONF - საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიზნობრივი კონფერენცია; Geo Conf-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 12. LEO - ახალგაზრდა გამომგონებელთა/მკვლევართა გრანტი ლეონარდო და ვინჩი; LEO-ს საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 13. SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობითსაკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 14. JUELICH MR - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი მაგისტრანტებისთვის
 15. JUELICH PHD - იულიხის ცენტრის ერთობლივი კონკურსი დოქტორანტებისთვის
 16. CNRS PICS - საფრანგეთის ერთობლივი კონკურსი
 17. RUSTAVELI - DAAD - ახალგაზრდა მეცნიერთათვის ერთობლივი კონკურსი; DAAD-ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 18. TUBITAK - თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო
 19. H2020 PG - ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების ჩარჩო პროგრამის "ჰორიზონტი 2020"-ის პროექტების მოსამზადებელი გრანტები
 20. „ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა „ჰორიზონტი 2020“-ში საქართველოს მეცნიერთა მონაწილეობის ხელშეწყობის“ საგრანტო კონკურსი; H 2020 -ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 21. HE - სახელმწიფო გრანტი საქართველოში და საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის სამეცნიერო კვლევისათვის; HE - ის საკონსულტაციო პრეზენტაცია.
 22. AA - კონკურსი ,,სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდოს დაწესებისა და  საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისთვის“