შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

  • საერთაშორისოდ აღიარებული სტანდარტის კვლევების ხელშეწყობა საქართველოში

FR - ფუნდამენტური კვლევები

AR - გამოყენებითი კვლევები

DI - კვლევები უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

STEM - მიზნობრივი პროგრამა - საინჟინრო, ტექნოლოგიურ და ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში  კვლევითი პროექტების ხელშეწყობა

საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითი ინფრასტრუქტურის ხელმისაწვდომობა ქართველი მეცნიერებისათვის - CERN, DUBNA 

 

  • საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებებისა განვითარება და პოპულარიზაცია

HE - საზღვარგარეთ არსებული ქართული მატერიალური და სულიერი მემკვიდრეობის კვლევა

GEC - საქართველოს შემსწავლელი კვლევების მიზნობრივი კონფერენციები 

UO GSP - ოქსფორდის უნივერსიტეტისა და ფონდის "საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების" ერთობლივი კვლევითი პროგრამა

EUGSP - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და ევროპული უნივერსიტეტების  „საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ ერთობლივი კვლევითი პროგრამის საგრანტო კონკურსი

BRG - საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

OTG - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების შემსწავლელი სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

CS -  კავკასიოლოგიის მიმართულებით სამეცნიერო კვლევითი პროექტების ხელშეწყობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების საგრანტო კონკურსი

SL  -  სახელმწიფო ენის დაცვისა და განვითარების ხელშემწყობი სამეცნიერო კვლევითი საგრანტო კონკურსი

 

 

  • მეცნიერების პოპულარიზაცია

YSS - ონკურსი ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ 

LEO - მოსწავლე გამომგონებელთა და მკვლევართა კონკურსი „ლეონარდო და ვინჩი“

SPG - მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსი

SP - საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

SCR - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

RA - რუსთაველის ფონდის პრემია მეცნიერებაში განსაკუთრებული მიღწევებისთვის

SPF- სამეცნიერო-პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების  შექმნის მხარდაჭერის კონკურსი

ZPG- საქართველოს რესპუბლიკის პირველი პრეზიდენტის- ზვიად გამსახურდიას სახელობის პრემიის კონკურსი 

AA - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ჯილდო წლის საუკეთესო მეცნიერისა და მეცნიერთა ჯგუფისათვის

WST - ფონდის პრემიის კონკურსი - “ქალები მეცნიერებაში“ - განსაკუთრებული მიღწევებისათვის ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მიმართულებით

 

  • ახალგაზრდა მეცნიერთა განვითარება და მობილობის ხელშეწყობა

YS - ახალგაზრდა მეცნიერთა (პოსტდოქტორანტების) კვლევითი გრანტების კონკურსი

PHDF - დოქტორანტების კვლევითი გრანტების კონკურსი

MR - მაგისტრანტთა კვლევითი გრანტების კონკურსი

MG - მობილობის გრანტები (2017 წლიდან)

IG - სამეცნიერო კვლევითი სტაჟირების პროგრამა
PHDP - სტრუქტურირებული სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარება
სეზონური სკოლები (2017 წლამდე)
სამოგზაურო გრანტები (2017 წლამდე)
საკონფერენციო გრანტები

სადოქტორო და სამაგისტრო სკოლების (Graduate Schools) ინსტიტუტიალიზაციის საგრანტო პროექტები

  • სამეცნიერო კვლევებში საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავება

Forschungszentrum Jülich - გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრი
DAAD-SRNSFG ახალგაზრდა მეცნიერთა ერთობლივი სტიპენდიები
VW - SRNSFG ერთობლივი სადოქტორო პროგრამები
CNR - იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭო
CNRS- საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტრი
STCU - უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი
ISTC - საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი
TUBITAK - თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭო
GFI - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და საქართველოს ფრანგული ინსტიტუტის ერთობლივი კვლევითი სტაჟირების პროგრამის საგრანტო კონკურსი

 

  • სამეცნიერო-საინფორმაციო და სამეცნიერო-კვლევითი ინფრასტრუქტურის განვითარების ხელშეწყობა 

RIM - უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულების მატერიალურ ტექნიკური ბაზის განახლების  ხელშეწყობის კონკურსი

OSDP - "ღია მეცნიერების" განვითარების ხელშეწყობის ქვეპროგრამა ეროვნულ მონაცემთა ბაზის შექმნა

 

 

  • წლიური გადასახადები - წვდომა საერთაშორისო ბაზებზე და პროგრამებში ასოცირება

CERN - ატომური კვლევების ევროპული ორგანიზაცია
DUBNA - ბირთვული კვლევების გაერთიანებული ინსტიტუტი
ELSEVIER-ის ბაზებზე წვდომა/საქართველოს სამეცნიერო ჟურნალების გამოცემა

  • STI დაფინანსების დივერსიფიცირების ხელშეწყობა

H2020PG - მოსამზადებელი გრანტები H2020 მონაწილეობის ხელშეწყობისათვის