შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

ადმინისტრაცია
   

 

Nino Gachechiladze

Deputy Director General

ტელ: 2 200 220 (4033)

ngachechiladze@rustaveli.org.ge

     
   

 

თეიმურაზ დოჭვირი

გენერალური დირექტორი

ტელ: 2 200 220 (4422)

dochviri@rustaveli.org.ge

     
ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტი
     
 

 

ეკატერინე ბუთლიაშვილი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4222) 

butliashvili@rustaveli.org.ge

   

 

მარიამ იაშვილი

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4408) 

iashvili-mariam@rustaveli.org.ge

   

 

თამარ აზარიაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ:2 200 220 (4010)

azariashvili@rustaveli.org.ge

   

მანანა დათუაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4202) 

datuashvili@rustaveli.org.ge

   

 

ნათია იაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4207) 

iashvili-natia@rustaveli.org.ge

     

 

სალომე თეზელაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4020)

stezelashvili@rustaveli.org.ge

   

 

ლია მესხიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4201) 

meskhidze@rustaveli.org.ge

   

სოფიო ხუჭუა

სპეციალისტი

     
სამეცნიერო დეპარტამენტი
     
   

 

ქეთევან გაბიტაშვილი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4407) 

gabitashvili@rustaveli.org.ge

     

ხათუნა არაბული

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4304) 

arabuli@rustaveli.org.ge

   

 

მარიამ ბეციაშვილი

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4301)

mbetsiashvili@rustaveli.org.ge

     

ლანა დავითულიანი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4302) 

ldavituliani@rustaveli.org.ge

   

მირანდა თედეშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4017)

mtedeshvili@rustaveli.org.ge

 

 

ანა კობერიძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ:2 200 220 (4403)

koberidze@rustaveli.org.ge

 

 

სალომე ოდიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4405)

odishvili@rustaveli.org.ge

   

ბაგრატ რაზმაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4303)

brazmadze@rustaveli.org.ge

   

თორნიკე სხირტლაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4133) 

skhirtladze@rustaveli.org.ge

     

 

დავით ჩიჩუა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4402) 

chichua@rustaveli.org.ge

   

ზურაბი აბრამიშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4023) 

zabramishvili@rustaveli.org.ge

   

ნინო აბუსელიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4016) 

abuselidze@rustaveli.org.ge

   

მადინა გაურგაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4305)

gaurgashvili@rustaveli.org.ge

   

 

ირაკლი იაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4015)

i.iashvili1@rustaveli.org.ge

   

ნათელა პაპავა

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4302)

papava@rustaveli.org.ge

   

დოდო ტალახაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4307)

talakhadze@rustaveli.org.ge

     

ანა ფოლოდაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4018)

apolodashvili@rustaveli.org.ge

   

მარიამ ჯაბნიაშვილი

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4322)

m.jabniashvili@rustaveli.org.ge

     

ავთანდილ ჯარიაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4445)

jariashvili@rustaveli.org.ge

   

მარიამ ჯაბნიაშვილი

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4302)

m.jabniashvili@rustaveli.org.ge

     
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი
     
   

 

მალხაზ ხოფერია

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4111) 

khoperia@rustaveli.org.ge

     

 

გიორგი აბესაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4203)

gabesadze@rustaveli.org.ge

 

 

თეონა ირემაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4102) 

iremashvili@rustaveli.org.ge

   

 

თინათინ ლომსაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4103)

lomsadze@rustaveli.org.ge

   

 

ეკატერინე ჯავახიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4104) 

javakhishvili@rustaveli.org.ge

   

ეკატერინე წითლანაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4122)

tsitlanadze@rustaveli.org.ge 

     
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახური
     
   

რუსუდან ჯობავა

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4022)

jobava@rustaveli.org.ge

 

   

მარიამ მოსიაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4019)

mosiashvili@rustaveli.org.ge

   

ბათუ ქვარცხავა

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4033)

kvartskhava@rustaveli.org.ge

     
მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახური
     
   

 

მაია ქაჯაია

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4409)

kajaia@rustaveli.org.ge

   

 

თამარ ბოკუჩავა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4011) 

bokuchava@rustaveli.org.ge

 

     

ქეთევან გორგაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4409)

kgorgadze@rustaveli.org.ge

 

 

ნინო კვიტაშვილი

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4307)

nkvitashvili@rustaveli.org.ge

     

 

ეკატერინე მიქაუტაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4409)

emikautadze@rustaveli.org.ge

 

მარიამ ხურციძე

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4205) 

khurtsidze@rustaveli.org.ge

     
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
     
     

ნუგზარ ამილახვარი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4411)

amilakhvari@rustaveli.org.ge

     

ამირან ნებულიშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4499)

nebulishvili@rustaveli.org.ge

     

 

ვახტანგი უღრელიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4499)

ugrelidze@rustaveli.org.ge

     
სამეცნიერო მონიტორინგის და ეფექტიანობის შეფასების სამსახური
     
   

 

ირინა ჯავახაძე

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4044)

ijavakhadze@rustaveli.org.ge

 

     

ვაჟა ლომიძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4404) 

lomidze@rustaveli.org.ge

     
შიდა აუდიტის სამსახური
     
   

ვერიკო ღაძაძე

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4014)

ghadzadze@rustaveli.org.ge

   

თამარ მარუაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220

tmaruashvili@rustaveli.org.ge

   

ნინო ხუტაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220

khutashvili@rustaveli.org.ge