შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

ადმინისტრაცია
   

 

Nino Gachechiladze

Deputy Director General

ტელ: 2 200 220 (4033)

ngachechiladze@rustaveli.org.ge

     
   

 

თეიმურაზ დოჭვირი

გენერალური დირექტორი

ტელ: 2 200 220

dochviri@rustaveli.org.ge

   

 

 

სალომე თეზელაშვილი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ოფიცერი

ტელ: 2 200 220 (4020)

stezelashvili@rustaveli.org.ge

     
ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტი
     
 

 

ეკატერინე ბუთლიაშვილი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4222) 

butliashvili@rustaveli.org.ge

   

 

მარიამ იაშვილი

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4408) 

iashvili-mariam@rustaveli.org.ge

   

ზურაბ აზნაურაშვილი

იურისტი

ტელ: 2 200 220 (4010)

aznaurashvili@rustaveli.org.ge

   

მანანა დათუაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4202) 

datuashvili@rustaveli.org.ge

   

 

ნათია იაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4207) 

iashvili-natia@rustaveli.org.ge

   

 

ლია მესხიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4201) 

meskhidze@rustaveli.org.ge

     
სამეცნიერო დეპარტამენტი
     
   

 

ქეთევან გაბიტაშვილი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4407) 

gabitashvili@rustaveli.org.ge

     

ხათუნა არაბული

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4304) 

arabuli@rustaveli.org.ge

   

 

მარიამ ბეციაშვილი

უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4301)

mbetsiashvili@rustaveli.org.ge

     

ლანა დავითულიანი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4302) 

ldavituliani@rustaveli.org.ge

   

მირანდა თედეშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4012)

mtedeshvili@rustaveli.org.ge

 

 

ანა კობერიძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ:2 200 220 (4403)

akoberidze@rustaveli.org.ge

 

 

სალომე ოდიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4405)

odishvili@rustaveli.org.ge

   

ბაგრატ რაზმაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4303)

brazmadze@rustaveli.org.ge

   

თორნიკე სხირტლაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4133) 

skhirtladze@rustaveli.org.ge

     

 დავით ჩიჩუა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4021) 

chichua@rustaveli.org.ge

   

ზურაბი აბრამიშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4023) 

zabramishvili@rustaveli.org.ge

   

ნინო აბუსელიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4016) 

abuselidze@rustaveli.org.ge

   

ნინო მაჩურიშვილი

კვლევების განვითარების კოორდინატორი

ტელ:2 200 220 (4026)

machurishvili@rustaveli.org.ge

   

მადინა გაურგაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4305)

gaurgashvili@rustaveli.org.ge

   

 

ირაკლი იაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4015)

i.iashvili1@rustaveli.org.ge

   

ნათელა პაპავა

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4302)

papava@rustaveli.org.ge

   

დოდო ტალახაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4307)

talakhadze@rustaveli.org.ge

     

ანა ფოლოდაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4018)

apolodashvili@rustaveli.org.ge

   

მარიამ ჯაბნიაშვილი

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4322)

m.jabniashvili@rustaveli.org.ge

     

ავთანდილ ჯარიაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4445)

jariashvili@rustaveli.org.ge

     
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი
     
     

 

გიორგი აბესაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4203)

gabesadze@rustaveli.org.ge

   

ირაკლი კლიმიაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4203)

klimiashvili@rustaveli.org.ge

 

 

თეონა ირემაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4102) 

iremashvili@rustaveli.org.ge

   

 

თინათინ ლომსაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4103)

lomsadze@rustaveli.org.ge

   

 

ეკატერინე ჯავახიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4104) 

javakhishvili@rustaveli.org.ge

   

ლალა როსტიაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4122) 

rostiashvili@rustaveli.org.ge

     
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახური
     
   

რუსუდან ჯობავა

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4022)

jobava@rustaveli.org.ge

 

   

თუთა შენგელია

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4019)

shengelia@rustaveli.org.ge

 

   

თინათინ კუჭუხიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4033)

t.kuchukhidze@rustaveli.org.ge

 

     
მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახური
     
   

 

მაია ქაჯაია

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4409)

kajaia@rustaveli.org.ge

   

 

თამარ ბოკუჩავა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4011) 

bokuchava@rustaveli.org.ge

 

     

ქეთევან გორგაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4409)

kgorgadze@rustaveli.org.ge

 

 

ნინო კვიტაშვილი

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4027)

nkvitashvili@rustaveli.org.ge

     

 

ეკატერინე მიქაუტაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4409)

emikautadze@rustaveli.org.ge

 

მარიამ ხურციძე

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 (4205) 

khurtsidze@rustaveli.org.ge

     
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
     
     

ნუგზარ ამილახვარი

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4411)

amilakhvari@rustaveli.org.ge

     

ამირან ნებულიშვილი

პროგრამისტი

ტელ: 2 200 220 (4422)

nebulishvili@rustaveli.org.ge

     

 

ვახტანგი უღრელიძე

პროგრამისტი

ტელ: 2 200 220 (4422)

ugrelidze@rustaveli.org.ge

     
სამეცნიერო მონიტორინგის და ეფექტიანობის შეფასების სამსახური
     
   

 

ირინა ჯავახაძე

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4044)

ijavakhadze@rustaveli.org.ge

 

     
შიდა აუდიტის სამსახური
     
 

ვერიკო ღაძაძე

უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4014)

ghadzadze@rustaveli.org.ge

   

თამარ მარუაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4103)

tmaruashvili@rustaveli.org.ge

   

ნინო ხუტაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4103)

khutashvili@rustaveli.org.ge

   

გიორგი ქადაგიძე

კოორდინატორი

ტელ: 2 200 220 (4025)

kadagidze@rustaveli.org.ge