შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

ადმინისტრაცია  
   

 

   

 

     
   

ერეკლე ასტახიშვილი

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 

astakhishvili@rustaveli.org.ge

     
   

ნინო გაჩეჩილაძე

გენერალური დირექტორის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4033)

ngachechiladze@rustaveli.org.ge

 ადმინისტრაციული და იურიდიული დეპარტამენტი
     
   

ეკატერინე ბუთლიაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი   

ტელ: 2 200 220 (4222) 

butliashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

მარიამ იაშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4408) 

iashvili-mariam@rustaveli.org.ge

     
   

თამარ აზარიაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4010)

azariashvili@rustaveli.org.ge

   

 

   

 

მანანა დათუაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4202) 

datuashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

ნათია იაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4207) 

iashvili-natia@rustaveli.org.ge

     
   

 

ლია მესხიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4014) 

meskhidze@rustaveli.org.ge

     
   

 

სალომე თეზელაშვილი

სპეციალისტი

stezelashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

სამეცნიერო დეპარტამენტი
     
   

ქეთევან გაბიტაშვილი

დეპარტამენტის უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4407) 

gabitashvili@rustaveli.org.ge

     

 

 

 

მარიამ ბეციაშვილი

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4044)

mbetsiashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

     
   

 

თორნიკე სხირტლაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4133) 

skhirtladze@rustaveli.org.ge

     
   

 

ხათუნა არაბული

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4304) 

arabuli@rustaveli.org.ge

     
   

 

დავით ჩიჩუა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4402) 

chichua@rustaveli.org.ge

     
   

 

ლანა დავითულიანი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4302) 

ldavituliani@rustaveli.org.ge

     
   

ზურაბი აბრამიშვილი

სპეციალისტი

zabramishvili@rustaveli.org.ge

 

     
   

ანა კობერიძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ:2 200 220

akoberidze@rustaveli.org.ge

     
   

 

მირანდა თედეშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4433)

mtedeshvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

ანა ფოლოდაშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4018)

apolodashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

სალომე ოდიშვილი

 მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4405)

odishvili@rustaveli.org.ge

     
   

ბაგრატ რაზმაძე

მთავარი სპეციალისტი

brazmadze@rustaveli.org.ge

     
   

მადინა გაურგაშვილი

სპეციალისტი

gaurgashvili@rustaveli.org.ge

     
   

ავთანდილ ჯარიაშვილი

სპეციალისტი

jariashvili@rustaveli.org.ge

     
   

დოდო ტალახაძე

სპეციალისტი

talakhadze@rustaveli.org.ge

     
   

ირაკლი იაშვილი

სპეციალისტი

i.iashvili1@rustaveli.org.ge

     
საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტი
     
   

 

მალხაზ ხოფერია

დეპარტამენტის უფროსი 

ტელ: 2 200 220 (4111) 

khoperia@rustaveli.org.ge

     
   

 

ლელა ღუდუშაური

დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

ტელ: 2 200 220 (4122) 

gudushauri@rustaveli.org.ge

     
   

 

ეკატერინე ჯავახიშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4104) 

javakhishvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

თეონა ირემაშვილი

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4102) 

iremashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

თინათინ ლომსაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4103)

lomsadze@rustaveli.org.ge

     
   

გიორგი აბესაძე

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4203)

gabesadze@rustaveli.org.ge

     
 

გუგა გოგაძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4101)

ggogadze@rustaveli.org.ge

     
   საერთაშორისო ურთიერთობებისა და ფონდების მოზიდვის სამსახური
     
   

რუსუდან ჯობავა

სამსახურის უფროსი

ტელ:2 200 220(4022)

jobava@rustaveli.org.ge

 

     
   

 

გიორგი წოწორია

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4019)

tsotsoria@rustaveli.org.ge

     
     
     
მეცნიერების პოპულარიზაციის სამსახური
     
   

 

მაია ქაჯაია

სამსახური უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4409)

kajaia@rustaveli.org.ge

     
   

ეკატერინე მიქაუტაძე

სპეციალისტი

emikautadze@rustaveli.org.ge

     

 

 

 

 

 

 

ქეთევან გორგაძე

სპეციალისტი

kgorgadze@rustaveli.org.ge

     
     

თამარ ბოკუჩავა

მთავარი სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4011) 

bokuchava@rustaveli.org.ge

     
   

 

მარიამ ხურციძე

 სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4021) 

khurtsidze@rustaveli.org.ge

 

     
   

ნინო კვიტაშვილი

 სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4307)

nkvitashvili@rustaveli.org.ge

     
   

 

     
სამეცნიერო მონიტორინგის და ეფექტიანობის შეფასების სამსახური
 

ირინა ჯავახაძე

სამსახურის უფროსი

ტელ: 2 200 220 ()

ijavakhadze@rustaveli.org.ge

     
     

ვაჟა ლომიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4404) 

lomidze@rustaveli.org.ge

   

მარიამ ღაჭავა

სპეციალისტი

ghachava@rustaveli.org.ge

 

   საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახური
     
   

ნუგზარ ამილახვარი

სამსახურის უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4012)

amilakhvari@rustaveli.org.ge

 

     

 

 

ამირან ნებულიშვილი

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220 (4013)

nebulishvili@rustaveli.org.ge 

      

 

 

ვახტანგი უღრელიძე

სპეციალისტი

ტელ: 2 200 220(4013)

ugrelidze@rustaveli.org.ge

     
   

გიორგი დავითაშვილი

სისტემური ადმინისტრატორი

ტელ: 2 200 220 (4499)

gdavitashvili@rustaveli.org.ge

     
   შიდა აუდიტის სამსახური
     

 

 

 

ნუცა ბერელიძე

სამსახურის უფროსი

ტელ: 2 200 220 (4014)

berelidze@rustaveli.org.ge

 

   

 

   

თამარ მარუაშვილი 

სპეციალისტი 

ტელ: 2 200 220 ()

tmaruashvili@rustaveli.org.ge