შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ კონკურსებში დაფინანსებულ მეცნიერთა („ალუმნები“) ქსელის მიზანია, ხელი შეუწყოს:

  • სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდსა და ფონდისმიერ ადმინისტრირებულ კონკურსებში გამარჯვებულ მეცნიერებს შორის მუდმივი კავშირის შენარჩუნებას, მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნით;
  • ქსელში გაერთიანებულ  წევრებს შორის გამოცდილების გაზიარებასა და გრძელვადიანი პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბებას;
  • ქსელის წევრების ფონდის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებში (კონფერენციები / ტრენინგები / სამუშაო შეხვედრები) მონაწილეობას;
  • ქსელის წევრების ფონდის მიერ ადმინისტრირებული პროგრამების / კონკურსების განვითარების პროცესში მონაწილეობას.
საკონტაქტო პირი: ეკატერინე მიქაუტაძე
emikautadze@rustaveli.org.ge