შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

2012 წლის გამარჯვებული პროექტები

კონკურსები და პროგრამები

გამარჯვებული პროექტები

1

ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

35

2

გამოყენებითი კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

24

3

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით

23

4

უცხოეთში მოღვაწე თანამემამულეთა მონაწილეობით (2011 წელს გამოცხადებული, 2012 წელს გამარჯვებული)

10

5

მოკლევადიანი ინდივიდუალური სამოგზაურო სახელმწიფო სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

151

6

დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების თანახელმძღვანელობისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

3

7

კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

12

8

ქართველოლოგიის საზაფხულო სკოლის გრანტების კონკურსი

4

9

საკონფერენციო გრანტების კონკურსი

15

10

მოსწავლე-გამომგონებელთა კონკურსი ”ლეონარდო და ვინჩი”

4

11

ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სტაჟირება

33

12

ახალგაზრდა მეცნიერთათვის პრეზიდენტის სამეცნიერო გრანტების კონკურსი

77

13

ქართული საბავშვო ფოლკლორი

1

14

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის იულიხის კვლევითი ცენტრის ერთობლივი კვლევით - საგანმანათლებლო პროგრამის

5

15

აშშ-ის სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდის, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის და საქართველოს სამეცნიერ-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდის "მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების სამეწარმეო პროგრამის - ბიზნეს პარტნიორობის" ერთობლივი კონკურსი

3

16

მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამის ფარგლებში გამოცხადებული კონკურსი

11

17

საფრანგეთის სამეცნიერო კვლევების ეროვნული ცენტირის და შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

3

18

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს  ერთობლივი სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

5