შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

კონფერენცია კავკასიის უნივერსიტეტში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართა სამეცნიერო-დოკუმენტური ფილმის „ჩვენი პლანეტარული სისტემის ვარსკვლავი“ პრემიერა

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოცემული ნაშრომების წარდგენა

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის ფარგლებში გამოცემული ნაშრომების წარდგენა

„ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ-კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიის დიდი სიახლე“ - თემაზე საჯარო ლექცია ჩატარდა

„ქართულ-ევროპულ ლიტერატურულ-კულტურულ ურთიერთობათა ისტორიის დიდი სიახლე“ - თემაზე საჯარო ლექცია ჩატარდა

გაიმართა პროექტის-  „უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლის -ციხიაგორას ახალი სიცოცხლე“  მიძღვნილი  გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია.

გაიმართა პროექტის-  „უნიკალური არქეოლოგიური ძეგლის -ციხიაგორას ახალი სიცოცხლე“  მიძღვნილი  გამოფენა და წიგნის პრეზენტაცია.

შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

პროექტი  „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა  მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

პროექტი „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

 პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი - დოკუმენტური ფილმი ,,მუჰაჯირების გზა“

მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი - დოკუმენტური ფილმი ,,მუჰაჯირების გზა“

პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

 ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია

ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია