შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

 ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია

ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია

კონფერენცია "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ"

კონფერენცია "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ"

წიგნის  „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში“  პრეზენტაცია

წიგნის „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში“ პრეზენტაცია

წიგნის  „იოანე პეტრიწის ენა და სტილი“ - პრეზენტაცია

წიგნის „იოანე პეტრიწის ენა და სტილი“ - პრეზენტაცია

პროექტის - "სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში"  პრეზენტაცია

პროექტის - "სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში" პრეზენტაცია

   სამეცნიერო კონფერენცია  „ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში“

სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში“

კრებულის„მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო“ პრეზენტაცია

კრებულის„მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო“ პრეზენტაცია

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით შექმნილი ფილმის პრემიერა

რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით შექმნილი ფილმის პრემიერა

  პრეზენტაცია ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

პრეზენტაცია ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში

პრეზენტაცია

პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია