შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
„ექსტრემალურ ბლაზარებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესწავლა რადიოდაკვირვებების მეშვეობით”

„ექსტრემალურ ბლაზარებში მიმდინარე ფიზიკური პროცესების შესწავლა რადიოდაკვირვებების მეშვეობით”

„ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ “საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

„ინოვაციების და მეწარმეობის შესახებ “საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია

პროექტის  ,,უცხო, პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების შესწავლა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე”  შედეგების წარდგენა

პროექტის ,,უცხო, პოტენციურად ინვაზიური მერქნიანი მცენარეების შესწავლა საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე” შედეგების წარდგენა

რუსთაველის ფონდის  მიერ დაფინანსებული ფილმის „მოლაპარაკე ქვები“  პრემიერა

რუსთაველის ფონდის მიერ დაფინანსებული ფილმის „მოლაპარაკე ქვები“ პრემიერა

გაიმართა კონფერენცია პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში

გაიმართა კონფერენცია პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო საგამომცემლო გრანტის (SP-22-158) ფარგლებში,  „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიო ...

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო საგამომცემლო გრანტის (SP-22-158) ფარგლებში, „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიო ...

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის „ქართული ევროპეიზმის სათავეებთან - ალექსანდრე ორბელიანის თხზულებათა აკადემიური მრავალტომეულის გამოცემა“  FR-19-748 ...

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის „ქართული ევროპეიზმის სათავეებთან - ალექსანდრე ორბელიანის თხზულებათა აკადემიური მრავალტომეულის გამოცემა“ FR-19-748 ...

ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტის - „რა იგებს არჩევნებს" დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა

ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტის - „რა იგებს არჩევნებს" დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა

„XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის“ X ტომის პრეზენტაცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

„XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის“ X ტომის პრეზენტაცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

რუსთაველის  ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ახალი სორბონას უნივერსიტეტში  სემინარი  გაიმართა

რუსთაველის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ახალი სორბონას უნივერსიტეტში სემინარი გაიმართა

2023 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერება აკადემიაში გაიმართა პროექტ „პოლიტიკის მეცნიერებათა დარგობრივი ნავიგატორის“ შედეგების პრეზენტაცია

2023 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერება აკადემიაში გაიმართა პროექტ „პოლიტიკის მეცნიერებათა დარგობრივი ნავიგატორის“ შედეგების პრეზენტაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა