შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
გაიმართა კონფერენცია პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში

გაიმართა კონფერენცია პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში

 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო საგამომცემლო გრანტის (SP-22-158) ფარგლებში,  „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიო ...

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო საგამომცემლო გრანტის (SP-22-158) ფარგლებში, „ბათუმი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიო ...

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის „ქართული ევროპეიზმის სათავეებთან - ალექსანდრე ორბელიანის თხზულებათა აკადემიური მრავალტომეულის გამოცემა“  FR-19-748 ...

სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის „ქართული ევროპეიზმის სათავეებთან - ალექსანდრე ორბელიანის თხზულებათა აკადემიური მრავალტომეულის გამოცემა“ FR-19-748 ...

ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტის - „რა იგებს არჩევნებს" დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა

ფუნდამენტური კვლევების სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსში გამარჯვებული საგრანტო პროექტის - „რა იგებს არჩევნებს" დასკვნითი პრეზენტაცია გაიმართა

„XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის“ X ტომის პრეზენტაცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

„XIX-XX საუკუნეების ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის“ X ტომის პრეზენტაცია თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

რუსთაველის  ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ახალი სორბონას უნივერსიტეტში  სემინარი  გაიმართა

რუსთაველის ფონდის მიერ მხარდაჭერილი პროექტის ფარგლებში ახალი სორბონას უნივერსიტეტში სემინარი გაიმართა

2023 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერება აკადემიაში გაიმართა პროექტ „პოლიტიკის მეცნიერებათა დარგობრივი ნავიგატორის“ შედეგების პრეზენტაცია

2023 წლის 20 ოქტომბერს საქართველოს მეცნიერება აკადემიაში გაიმართა პროექტ „პოლიტიკის მეცნიერებათა დარგობრივი ნავიგატორის“ შედეგების პრეზენტაცია

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გაიმართა

საერთაშორისო კონფერენცია რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით

საერთაშორისო კონფერენცია რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით

გაიმართა რუსთაველის ფონდის  მხარდაჭერით გამოცემული  წიგნის  პრეზენტაცია

გაიმართა რუსთაველის ფონდის მხარდაჭერით გამოცემული წიგნის პრეზენტაცია

IV საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები"

IV საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები"

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო   კონფერენცია

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის XIII საერთაშორისო კონფერენცია