შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

შუალედური გამოფენა-პრეზენტაცია

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

ბასიანი - მატერიალური კულტურის ძეგლების საკვლევი ექსპედიციის ანგარიშის წარდგენა

პროექტი  „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა  მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

პროექტი „ბოლშევიზმი და ქართული ლიტერატურა მეორე მსოფლიო ომიდან სკკპ მე-20 ყრილობამდე (1941–1956 წწ)“

 პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

პროექტი „აგრარული სამუშაოების გავლენა ნიადაგის მიკროართროპოდების არასამიზნე ფაუნაზე“ შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი - დოკუმენტური ფილმი ,,მუჰაჯირების გზა“

მეცნიერების პოპულარიზაციის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტი - დოკუმენტური ფილმი ,,მუჰაჯირების გზა“

პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

პროექტის „ქართული სულიერი და მატერიალური კულტურის ძეგლები: ქართულ-აფხაზურ-კავკასიური პრაქტიკა“ შედეგების პრეზენტაცია

 ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია

ნაშრომის „საზღვრისპირა მოსახლეობა ძველად და ახლა (კახეთი)“ პრეზენტაცია

კონფერენცია "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ"

კონფერენცია "მომავალი თაობის კურსი მეცნიერებისაკენ"

წიგნის  „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში“  პრეზენტაცია

წიგნის „მხატვრული ტექსტი ლიტერატურულ მიმდინარეობათა კონტექსტში“ პრეზენტაცია

წიგნის  „იოანე პეტრიწის ენა და სტილი“ - პრეზენტაცია

წიგნის „იოანე პეტრიწის ენა და სტილი“ - პრეზენტაცია

პროექტის - "სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში"  პრეზენტაცია

პროექტის - "სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში" პრეზენტაცია

   სამეცნიერო კონფერენცია  „ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში“

სამეცნიერო კონფერენცია „ქართული მატერიალური და სულიერი კულტურა ჩრდილოეთ კავკასიაში“