შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გაიმართა კონფერენცია პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში

 

კავკასიის უნივერსიტეტში, სამეცნიერო კონფერენცია "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" გაიმართა, რომელიც ჩატარდა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების საგრანტო პროგრამის კონკურსში 2021 წელს გამარჯვებული პროექტის "მედიაწიგნიერება ფორმალურ განათლებაში" ფარგლებში კონფერენციაზე ორწლიანი კვლევითი პროექტის შედეგებისა და პროექტის ფარგლებში მომზადებული პუბლიკაცია წარადგინეს კონფერენციაში მონაწილეობდნენ მედიაწიგნიერების საკითხებზე მომუშავე უმაღლესი სასწავლო დაწესებულებების მკვლევრები და სკოლის პედაგოგები.