შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 პროექტ CALIPER-ის აქტივობები და მიღებული შედეგები

პროექტ CALIPER-ის აქტივობები და მიღებული შედეგები

ინტერსექციური მიდგომის გამოყენება პროექტ „CALIPER“ -ის ფარგლებში

ინტერსექციური მიდგომის გამოყენება პროექტ „CALIPER“ -ის ფარგლებში

შეხვედრა პროექტ Caliper-ის ფარგლებში კვლევასა და ინოვაციაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

შეხვედრა პროექტ Caliper-ის ფარგლებში კვლევასა და ინოვაციაში გენდერული თანასწორობის საკითხებზე

პროექტ „CALIPER” ის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი "ბარიერები ქალთა პროფესიულ განვითარებაში"

პროექტ „CALIPER” ის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგი "ბარიერები ქალთა პროფესიულ განვითარებაში"

კონფერენცია  „ქალები  ინოვაციაში“

კონფერენცია „ქალები ინოვაციაში“

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდში სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდში სექსუალური შევიწროების პრევენციის პოლიტიკის დოკუმენტის დამტკიცების შესახებ

CALIPER EU - ინტერვიუ - პროფესორი ია ფიფია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

CALIPER EU - ინტერვიუ - პროფესორი ია ფიფია, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი

პროექტ „CALIPER” ის ფარგლებში გაიმართა  ვორქშოფი და დისკუსია

პროექტ „CALIPER” ის ფარგლებში გაიმართა ვორქშოფი და დისკუსია

გენდერული თანასწორობის შესახებ გზამკვლევი

გენდერული თანასწორობის შესახებ გზამკვლევი

პრეზენტაცია პროექტ „CALIPER”-ის ფარგლებში

პრეზენტაცია პროექტ „CALIPER”-ის ფარგლებში

ფონდმა პროექტი CALIPER-ის: კვლევისა და ინოვაციის დაკავშირება გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელა

ფონდმა პროექტი CALIPER-ის: კვლევისა და ინოვაციის დაკავშირება გენდერული თანასწორობისთვის ფარგლებში მნიშვნელოვანი სტრუქტურული ცვლილებები განახორციელა

პროექტ „CALIPER”-ის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიება - „ქალები ინოვაციაში“

პროექტ „CALIPER”-ის ფარგლებში ჩატარდა ღონისძიება - „ქალები ინოვაციაში“