შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საერთაშორისო კონფერენცია „Women in Science “

საერთაშორისო კონფერენცია „Women in Science “

რუსთაველის ფონდის რიგით მესამე სამუშაო შეხვედრა Horizon 2020 ის პროექტ "Caliper" - ის ფარგლებში

რუსთაველის ფონდის რიგით მესამე სამუშაო შეხვედრა Horizon 2020 ის პროექტ "Caliper" - ის ფარგლებში

ფონდის მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის გეგმა

ფონდის მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის გეგმა

„ჰორიზონტი 2020“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის CALIPER ფარგლებში რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა

„ჰორიზონტი 2020“-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის CALIPER ფარგლებში რიგით მეორე სამუშაო შეხვედრა

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამუშაო შეხვედრა Horizon 2020 ის პროექტ "Caliper" - ის ფარგლებში

ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამუშაო შეხვედრა Horizon 2020 ის პროექტ "Caliper" - ის ფარგლებში

პროექტი CALIPER

პროექტი CALIPER

 შოთა რუსთაველის  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობს  “ჰორიზონტი 2020“-ის პროექტში CALIPER

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი მონაწილეობს “ჰორიზონტი 2020“-ის პროექტში CALIPER

Caliper – კვლევისა და ინოვაციის დაკავშირება გენდერული თანასწორობისათვის

Caliper – კვლევისა და ინოვაციის დაკავშირება გენდერული თანასწორობისათვის