შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდის მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის გეგმა

„ჰორიზონტი 2020“-ის  პროექტი CALIPER -ის ფარგლებში შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ შემუშავებული გენდერული თანასწორობის გეგმა .

იხილეთ ბმული