შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
პროექტ „ეთიკის“  ფარგლებში მკვლევრების და კვლევის დამხმარე (კეთილსინდისიერებაზე პასუხისმგებელი) პერსონალის ტრენინგი

პროექტ „ეთიკის“ ფარგლებში მკვლევრების და კვლევის დამხმარე (კეთილსინდისიერებაზე პასუხისმგებელი) პერსონალის ტრენინგი

პროექტ „ეთიკის“ კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა პრაღაში

პროექტ „ეთიკის“ კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა პრაღაში

პროექტ „ეთიკის“ წარდგენა დისემინაციის პირველი აქტივობა

პროექტ „ეთიკის“ წარდგენა დისემინაციის პირველი აქტივობა

ETHICS - ის კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა

ETHICS - ის კონსორციუმის პარტნიორების პირველი შეხვედრა