შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
TOT of Researchers and Research Support Integrity Officers

TOT of Researchers and Research Support Integrity Officers

The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

“Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities” (ETHICS) – Project Presentation The First Dissemination Act ...

“Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities” (ETHICS) – Project Presentation The First Dissemination Act ...

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting