შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

“Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities” (ETHICS) – Project Presentation The First Dissemination Act ...

“Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities” (ETHICS) – Project Presentation The First Dissemination Act ...

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting