შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

2011 year - Projects approved for funding

Programs and Calls

Projects approved
for funding

1

Georgia’s cultural and material heritage

5

2

Online Science Journal

2

3

Georgian Studies seasonal school

2

4

Mobility grants for postdocs

28

5

The Georgian National Attire

1

6

Conference grants

9

7

Thematic conference grants - 150th Anniversary of the birth of Vaja-Pshavela

1

8

Travel grants

87

9

Creation of educational computer programs

1

10

International Research Group – Earth Sciences in the South Caucasus

1

11

Joint pilot call

4