შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

The First Kick-off meeting of " ETHICS " Project partners

The 12th Project final Steering Committee meeting was held in a hybrid format on the 21th of March

The 12th Project final Steering Committee meeting was held in a hybrid format on the 21th of March

EU Twinning project holds the closing conference for the project on science-business collaboration

EU Twinning project holds the closing conference for the project on science-business collaboration

Georgia hosted the first EU-supported matchmaking event on science-business dialogue

Georgia hosted the first EU-supported matchmaking event on science-business dialogue

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting

Ethics - First National Consortium All Partner Meeting

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants

Results of 2022 Call “ Fundamental Research State Grants”!

Results of 2022 Call “ Fundamental Research State Grants”!

Project Steering Commetee Meeting

Project Steering Commetee Meeting

Results of the 2022 call ,,Applied Research State Grants”

Results of the 2022 call ,,Applied Research State Grants”

Results of 2022 Call “Research Grants for Young Scientists”!

Results of 2022 Call “Research Grants for Young Scientists”!

The winners of the "Leonardo da Vinci" at CERN

The winners of the "Leonardo da Vinci" at CERN

 Deputy Minister Nunu Mitskevich awarded the winners of “Leonardo Da Vinci” Grant Call

Deputy Minister Nunu Mitskevich awarded the winners of “Leonardo Da Vinci” Grant Call