შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
Third Meeting of  the  Twinning Project  Steering Committee

Third Meeting of the Twinning Project Steering Committee

Caliper – 2nd Project Management Team meeting

Caliper – 2nd Project Management Team meeting

 EU Begins the project ,, Supporting Cooperation Between Research and Industry ”

EU Begins the project ,, Supporting Cooperation Between Research and Industry ”

ISTC Governing Board Meeting

ISTC Governing Board Meeting

Young Scientists Award

Young Scientists Award

Online Conference "Medicine and Art"

Online Conference "Medicine and Art"

 Online Conference ,,Science and Business  Cooperation”

Online Conference ,,Science and Business Cooperation”

 Seminar ,,Smart Specialization for Regional Growth in Georgia“

Seminar ,,Smart Specialization for Regional Growth in Georgia“

International Online Training “Preparing Science  Communication Activities”

International Online Training “Preparing Science Communication Activities”

 Meeting of Governing Board of Science and Technology Center in Ukraine

Meeting of Governing Board of Science and Technology Center in Ukraine

ISTC regional meeting on elimination of Covid Infection

ISTC regional meeting on elimination of Covid Infection

 Project "Science is the Captain"

Project "Science is the Captain"