შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
For Georgian Science Society

For Georgian Science Society

EURAXESS-Georgia’s governing committee session

EURAXESS-Georgia’s governing committee session

About the rejection of the Grant Application Submitted within the State Scientific Grant Call!

About the rejection of the Grant Application Submitted within the State Scientific Grant Call!

 Exhibition "Wardrops Georgia - History and Present"

Exhibition "Wardrops Georgia - History and Present"

Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

Joint Call of the Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia and the National Research Council Italy (CNR)

For the attention of the applicants of the Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"!

For the attention of the applicants of the Scientific-Research Grant Call for "Halyomorpha Halys Elimination State Programme 2018"!

For the attention of those financed by the MA research Grant Call!

For the attention of those financed by the MA research Grant Call!

NATIONAL GEOGRAPHIC Magazine -  November Eddition of Georgi

NATIONAL GEOGRAPHIC Magazine -  November Eddition of Georgi

Consultation meeting

Consultation meeting

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation with Research Institutes of Natural Sciences

Meeting of the Director General of Rustaveli Foundation with Research Institutes of Natural Sciences

For participants of the call for applied research state grants 2019!

For participants of the call for applied research state grants 2019!

For the participants of the 2019`s  call Research Grants to Young Scientist!

For the participants of the 2019`s call Research Grants to Young Scientist!