შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE

References

2013 - Approved budget

2013 - Adjusted budget

Shota Rustaveli National Science Foundation

24,990,000.0

21,178,800.0

Remuneration costs

24,970,000.0

21,158,800.0

Remuneration costs

780,000.0

762,000.0

Goods and services

797,000.0

517,000.0

Subsidies

330,000.0

163,600.0

Grants

105,000.0

105,000.0

Social service costs

10,000.0

13,200.0

Other expenses

3,000.0

3,000.0

Management commitment

22,945,000.0

19,595,000.0

Growth in non-financial assets

20,000.0

20,000.0

Decrease of liabilities

0.0

0.0

Shota Rustaveli National Science Foundation's Office

1,190,000.0

1,125,200.0

Remuneration costs

1,170,000.0

1,105,200.0

Remuneration costs

780,000.0

762,000.0

Goods and services

377,000.0

327,000.0

Social service costs

10,000.0

13,200.0

Other expenses

3,000.0

3,000.0

Growth in non-financial assets

20,000.0

20,000.0

Decrease of liabilities

0.0

0.0

Shota Rustaveli National Science Foundation programs and grants

23,800,000.0

20,053,600.0

Remuneration costs

23,800,000.0

20,053,600.0

Goods and services

420,000.0

190,000.0

Subsidies

330,000.0

163,600.0

Grants

105,000.0

105,000.0

Management commitment

22,945,000.0

19,595,000.0

Growth in non-financial assets

0.0

0.0