შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
Intersectional approach within the project "CALIPER"

Intersectional approach within the project "CALIPER"

Project CALIPER activities and results

Project CALIPER activities and results

Conference “Women in Innovation”

Conference “Women in Innovation”

Gender Equality Guide

Gender Equality Guide

Within the framework of CALIPER project: Linking Research and Innovation for Gender Equality, Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia i ...

Within the framework of CALIPER project: Linking Research and Innovation for Gender Equality, Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia i ...

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia promotes institutional change through a GEP

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia promotes institutional change through a GEP

Gender Equality Plan developed by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

Gender Equality Plan developed by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

The second workshop within the framework of the CALIPER project funded by Horizon 2020

The second workshop within the framework of the CALIPER project funded by Horizon 2020

Caliper Project

Caliper Project

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia participates in Horizon 2020 Project CALIPER

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia participates in Horizon 2020 Project CALIPER

Caliper - Linking research and innovation for gender equality

Caliper - Linking research and innovation for gender equality