შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
GE
SRNSFG announces 2021 Call for Fundamental Research State Grants

SRNSFG announces 2021 Call for Fundamental Research State Grants

The SRNSFG announces the 2021 Call for Research Grants for Young Scientists

The SRNSFG announces the 2021 Call for Research Grants for Young Scientists