შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

For Science, for Future, for Georgia

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
GE
The SRNSFG announces the 2023 Call for Research Grants for Young Scientists

The SRNSFG announces the 2023 Call for Research Grants for Young Scientists

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants

SRNSFG announces 2023 Call for Fundamental Research State Grants